PROJEKT OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ
W DORZECZU ODRY I WISŁY

Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły.
Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania Projektu w zakresie Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.

Więcej informacji

Międzyodrze

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

 

pobierz
Dokumenty

23.09.2020

PZŚ 1B.5/2 otrzymał "No objection" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

21 września 2020 roku Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą ...

Czytaj więcej

23.09.2020

PZŚ 1B.5/3 otrzymał "No objection" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

21 września 2020 roku Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.5/3 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą) ...

Czytaj więcej

16.09.2020

PPNiP 1B.5/2 otrzymał "NO OBJECTION" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 02 września 2020  roku Plan Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń  1 B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu Most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie ...

Czytaj więcej

01.09.2020

Spotkanie konsultacyjne PPNiP dla Zadania 1B.2 Webinarium # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

w dniu 8 września 2020 r. w godz. 15.00 ? 16.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne ww. projektów Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń w formie webinarium.

Czytaj więcej

24.08.2020

Spotkanie konsultacyjne PZŚ dla Zadania 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 webinarium # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 4 września 2020 r. w godz. 16.00 ? 19.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne ww. projektów Planów Zarządzania Środowiskiem w formie webinarium. Serdecznie zapraszamy do udziału w ...

Czytaj więcej

17.08.2020

Obwieszczenie u upublicznieniu PPNiP dla kontraktu 1B.2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Czytaj więcej

17.08.2020

Announcement about the publication of the Land Acquisition And Resettlement Action Plan for the Contract 1B.2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

In accordance with the requirements of the World Bank (OP 4.12), the institution co-financing the implementation of the Odra-Vistula Flood Management Project

Czytaj więcej

13.08.2020

Obwieszczenie o upublicznieniu PZŚ dla kontraktów 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu ...

Czytaj więcej

13.08.2020

Announcement about the publication of the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLANS for the Contract 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin (PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin), the Project Implementation Office for the Odra - Vistula Flood Management Project ...

Czytaj więcej