PROJEKT OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ
W DORZECZU ODRY I WISŁY

Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły.
Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania Projektu w zakresie Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.

Więcej informacji

Międzyodrze

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

 

pobierz
Dokumenty

13.08.2020

Obwieszczenie o upublicznieniu PZŚ dla kontraktów 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu ...

Czytaj więcej

13.08.2020

Announcement about the publication of the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLANS for the Contract 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin (PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin), the Project Implementation Office for the Odra - Vistula Flood Management Project ...

Czytaj więcej

04.08.2020

PZŚ 1B.3/2 otrzymał # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

29 lipca 2020 roku Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.3/2 Etap II - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego ...

Czytaj więcej

03.08.2020

Spotkanie konsultacyjne PZŚ dla Zadania 1B.5/3 webinarium # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkie zainteresowane osoby.

Czytaj więcej

31.07.2020

Obwieszczenie o upublicznieniu PZŚ dla zadania 1B.5/3 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu ...

Czytaj więcej

14.07.2020

PZŚ 1B.5/1 otrzymał # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

8 lipca 2020 roku Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.5/1 "Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie" uzyskał ...

Czytaj więcej