PROJEKT OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ
W DORZECZU ODRY I WISŁY

Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły.
Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania Projektu w zakresie Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.

Więcej informacji

Międzyodrze

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

 

pobierz
Dokumenty

13.11.2020

WEBINARIUM Spotkanie konsultacyjne - PPNiP dla Zadania 1A.2 # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w webinarium poświęconemu Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń dla Zadania 1A.2. 

Czytaj więcej

03.11.2020

Spotkanie konsultacyjne - PPNiP dla Zadania 1A.2 - instrukcja webinarium # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu w formie webinarium wszystkie zainteresowane osoby.

Czytaj więcej

23.10.2020

Obwieszczenie o upublicznieniu PPNiP dla kontraktu 1A.2 # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ? Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły udostępniła ...

Czytaj więcej

23.10.2020

Announcement about the publication of the Land Acquisition And Resettlement Action Plan for the Contract 1A.2 # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, the Project Implementation Office for the Odra - Vistula Flood Management Project has made available to interested ...

Czytaj więcej

23.10.2020

PPNiP 1B.5/1 otrzymał "No Objection" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 02 września 2020  roku Plan Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń  1 B.5/1 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w ...

Czytaj więcej

23.09.2020

PZŚ 1B.5/2 otrzymał "No objection" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

21 września 2020 roku Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą ...

Czytaj więcej

23.09.2020

PZŚ 1B.5/3 otrzymał "No objection" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

21 września 2020 roku Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.5/3 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą) ...

Czytaj więcej

16.09.2020

PPNiP 1B.5/2 otrzymał "NO OBJECTION" # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 02 września 2020  roku Plan Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń  1 B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu Most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie ...

Czytaj więcej