Aktualności

25.11.2019

Obwieszczenie o upublicznieniu PZŚ dla zadania 1B.4/2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego, instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny ...

Czytaj więcej

25.11.2019

Announcement about the publication of the Environmental Management Plan for task 1B.4/2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

In accordance with the requirements of the World Bank, the institution co-financing the implementation of the Odra-Vistula Flood Management Project, The State Water Holding Polish Waters Regional ...

Czytaj więcej

21.11.2019

Stanowisko wobec publikacji dotyczących problemów ochrony grzybieńczyka wodnego # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W odniesieniu do pojawiających się publikacji odnośnie problemów ochrony grzybieńczyka wodnego w Dolinie Dolej Odry zamieszczamy podsumowane tego zagadnienia w ramach prac prowadzonych w POPDOW

Czytaj więcej

19.11.2019

Publication of The Final Report for task 1A.3 # Miedzyodrze

State Water Holding Polish Water would like to inform you of publishing the Final Report for 1A.3 ?Restoring natural values of Lower Odra Valley by improving the retention and flood protection ...

Czytaj więcej

17.11.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś dla zadania 1B.2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Obwieszczeniem z dnia 15 listopada 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na ...

Czytaj więcej

07.11.2019

Konsultacje społeczne w miejscowości Ognica # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

W związku z przygotowaniem do realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym  miejscowości Ognica zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne

Czytaj więcej

21.10.2019

Upublicznienie Raportu Zamknięcia dla Zadania 1A.3 # Miedzyodrze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie poddaje upublicznieniu Raport Zamknięcia Kontraktu 1A.3 ?Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez ...

Czytaj więcej

15.10.2019

Konsultacje Społeczne w miejscowości Piasek # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

W związku z przygotowaniem do realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym  miejscowości Piasek zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne.

Czytaj więcej

30.09.2019

Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu opublikowanego na łamach Gospodarki Wodnej! # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. "Prace modernizacyjne na Odrze granicznej - Program środków minimalizujących i kompensujących oddziaływanie na biologiczne elementy stanu wód w ...

Czytaj więcej

09.09.2019

Podsumowanie spotkania we Frankfurcie nad Odrą z organizacjami pozarządowymi (26.08.2019) # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W związku z realizacją programu inwestycyjnego pn. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Konsultant Wsparcia Technicznego - Sweco Consulting Sp. z o.o. dla PGW WP RZGW w ...

Czytaj więcej

02.09.2019

Zapraszamy do obejrzenia reportażu filmowego, promującego POPDOW! # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia reportażu filmowego, promującego POPDOW!

Czytaj więcej

28.08.2019

Aktualizacja obwieszczenia o upublicznieniu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.3/1 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, z uwagi na omyłkę ...

Czytaj więcej

28.08.2019

Actualization of Announcement about the publication of the Environmental Management Plan for task 1B.3 / 1 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

In accordance with the requirements of the World Bank (operational policy OP 4.01), the institution co-financing the implementation of the Odra ? Vistula Flood Management Project, due to a technical ...

Czytaj więcej

08.08.2019

Stanowisko PGW WP RZGW w Szczecinie wobec sensacyjnego odkrycia kotewki orzecha wodnego # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie medialne związane informacją o odkryciu kotewki orzecha wodnego w naszym rejonie, PGW WP RZGW w Szczecinie zajęło oficjalne stanowisko w sprawie wpływu ...

Czytaj więcej

07.08.2019

Obwieszczenie o upublicznieniu Planu Zarządzania Środowiskiem dla zadania 1B.3/1 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do ...

Czytaj więcej

07.08.2019

Announcement about the publication of the Environmental Management Plan for task 1B.3 / 1 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

In accordance with the requirements of the World Bank (operational policy OP 4.01), the institution co-financing the implementation of the Odra - Vistula Flood Management Project, it is made publicly ...

Czytaj więcej

01.08.2019

Spotkanie informacyjne dotyczące zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W imieniu PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, działając jako Konsultant Wsparcia Technicznego, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w spotkaniu informacyjnym, ...

Czytaj więcej

29.07.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26.07.2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Pragniemy poinformować, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2019 r. poddał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do ...

Czytaj więcej

24.07.2019

Zapraszamy do lektury lipcowego numeru Gospodarki Wodnej! # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. "Prace modernizacyjne na Odrze granicznej - Program środków minimalizujących i kompensujących oddziaływanie na biologiczne elementy stanu wód w ...

Czytaj więcej

24.07.2019

Wyznaczenie nowego terminu na składanie uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.07.2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej

16.07.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12.07.2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Pragniemy poinformować, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 12 lipca 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do ...

Czytaj więcej

31.05.2019

Relacja ze spotkania informacyjnego dot. zaawansowania POPDOW # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Na stronie internetowej poświęconej POPDOW informowaliśmy o spotkaniu informacyjnym zaplanowanym na 13 maja 2019 r. w Centrum Żeglarskim przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie. W niniejszym ...

Czytaj więcej

21.05.2019

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące zadania 1B.2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) w dniu 21.05.2019 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szecińskiego.

Czytaj więcej

13.05.2019

Spotkanie informacyjne dotyczące zaawansowania prac w ramach POPDOW # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Z ramienia PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Konsultant Wsparcia Technicznego organizuje kolejne z cyklu spotkań informacyjnych, poświęconych omówieniu zaawansowania ...

Czytaj więcej

13.02.2019

Rezygnacja z miejsca postojowego w Kaleńsku # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (dalej POPDOW), którego celem jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły, Inwestor ...

Czytaj więcej

01.01.2019

Życzenia Noworoczne # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie wraz ze Sweco Consulting pragną złożyć Państwu najlepsze życzenia noworoczne

Czytaj więcej

18.12.2018

Prezentacje z Konferencji # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Dnia 12 grudnia 2018r odbyła sie Pierwsza Konferencja Projektowa. W związku z Konferencją udostępniamy Państwu przedstawiane prezentacje. 

Czytaj więcej

12.12.2018

Pierwsza Konferencja Projektowa # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie wraz z Sweco Consulting zapraszają na Konferencję Projektową

Czytaj więcej

12.12.2018

Agenda Konferencji # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Zachęcamy do zapoznania się z agendą Konferencji Projektowej

Czytaj więcej

04.12.2018

Ostatnie spotkanie konsultacyjno-informacyjne # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Serdecznie zapraszamy na ostatnie spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Czytaj więcej

07.11.2018

Spotkanie informacyjne w Kostrzynie nad Odrą # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Celem spotkania jest omówienie zakresu oraz obecnego zaawansowania prac prowadzonych w ramach wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Czytaj więcej

05.11.2018

Spotkania konsultacyjno - informacyjne # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Sweco Consulting zaprasza na cykliczne spotkania konsultacyjno-informacyjne

Czytaj więcej

19.10.2018

Zaawansowanie prac dla Zadania 1A.1 # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Na obecnym etapie, sumaryczne zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót na wszystkich odcinkach wynosi około 20%.

Czytaj więcej

02.10.2018

Prezentacja głównych wniosków dotyczących wpływu planowanej inwestycji na środowisko (zadanie 1B.2 Etap I i II) # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjnej na Odrze granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, dla której ...

Czytaj więcej