Aktualności

Informacja o trwającym procesie upublicznienia PPNiP dla zadania 1B.3/2

14.02.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej
i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego 
(nazywany dalej PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze,

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PPNiP od dnia 14 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku włącznie (14 dni), w siedzibie:
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Urzędu Miasta w Szczecinie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój numer 342, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia, pokój numer 2, w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30;
 • Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 16:00;
 • Urzędu Miejskiego w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 do 16:00 oraz w piątki od godziny 7:30 do 13:30;
 • Urzędu Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69 – 113 Górzyca, w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl;
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
 • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – www.bs.rzgw.szczecin.pl. - otwórz dokument
 1. B) składać uwagi i wnioski odnośnie PPNiP w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP zadanie 1.B.3/2 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: bs@wody.gov.pl, w dniach od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Po okresie 14 dni udostępnienia do wglądu dokumentu (od 7 lutego 2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r.) w dniu:

02.03.2020 r. o godz. 16:30

w Urzędzie Miejskim w Cedyni

Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia

odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PPNiP, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.