Aktualności

Nagranie ze spotkania konsultacyjnego PZŚ dla Zadania 1B.5/1

09.06.2020

Nagranie z prezentacji projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/1 POPDOW można znaleźć pod poniższym linkiem: 

https://swecogroup.wistia.com/medias/6kqzmquqeu

Prezentacja odbyła się, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, 08.06.2020 r. w ramach procedury upublicznienia i konsultacji społecznych projektu PZŚ dla Zadania 1B.5/1 POPDOW „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie”.