Aktualności

Nowy most w Szczecinie!

16.09.2021

Umowa została podpisana na statku w bezpośrednim sąsiedztwie starego mostu. Budimex ma na zrealizowanie prac 25 miesięcy. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj”. Finansowana jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

To bardzo ważna inwestycja dla naszej firmy, łącząca zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służący żegludze śródlądowej – mówił podczas podpisywania umowy Artur Popko – Prezes Budimex SA. Bardzo dziękujemy za wybór naszej oferty. Kontrakt, tak jak większość realizowanych przez nas budów będzie prowadzona tak, aby wykonać ją w terminie kontraktowym – mówił Prezes Budimeksu.

Cel inwestycji to dostosowanie istniejącego mostu kolejowego do minimalnego prześwitu, zapewniającego skuteczność akcji lodołamania. Most w istniejącym stanie nie spełnia wymogów, utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje akcję lodołamania. Zakres opracowania obejmuje częściową rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu linii kolejowej projekt budowy nowego mostu. Nowy obiekt zostanie zbudowany w sąsiedztwie obecnego. Planowana konstrukcja będzie wyniesiona na około 6,2 m nad poziom tzw. wielkiej wody żeglownej. Ze starego obiektu zostanie jedynie wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło.

Plany budowy

Most nad rz. Regalica: most kolejowy trójprzęsłowy o konstrukcji stalowej długości 273 m. Ciężar konstrukcji ok 4.000 ton. Na moście zostaną zabudowane dwa tory kolejowe. Konstrukcja mostu zostanie wykonana w technologii nasuwu. Branża torowa: łączna ilość nowych torów do zabudowy ok 12 km (tory stacyjne i szlakowe). Wszystkie zabudowane tory mają być zelektryfikowane (trakcja), wykonany ma być system sterowania ruchem kolejowym. Ponadto rozjazdy (24 szt.), wykonany ma być peron na stacji Szczecin Podjuchy (wraz z zadaszeniem). Wykonany ma być również nowy budynek nastawni.

Branża mostowa (roboty inżynierskie): 1. wiadukt kolejowy nad ul. Szklaną: wiadukt jednoprzęsłowy o konstrukcji ramowej żelbetowej dł. 22,8 m. Nowe przejście podziemne pod torowiskiem na stacji Szczecin Podjuchy.

Wzmocnienia gruntu: na potrzeby posadowienia korpusu i nawierzchni kolejowej wykonane zostaną roboty związane ze wzmocnieniem istniejącego gruntu: wymiana gruntu w ilości ok 75.000 m3, wykonanie zostaną wzmocnienia nasypów i gruntów.

Generalny wykonawca

W ramach robót branżowych usunięte zostaną kolizje podziemnie i naziemne z istniejącymi sieciami elektrycznymi i teletechnicznymi. Usunięte/przebudowane zostaną kolizje wodociągowe i gazowe. Wykonana zostanie nawa kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Przebudowana zostanie ul. Szklana oraz drogi wewnętrzne i dojazdowe na dł. ok 1 km

Budimex specjalizuje się jako generalny wykonawca m.in. w realizacji konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych. W 2020 roku największy polski generalny wykonawca budowlany ukończył zbiornik przeciwpowodziowy dla rzeki Odry – największy taki obiekt w Polsce. Teraz ten sam wykonawca buduje m.in. nowe wały przeciwpowodziowe na trzech odcinkach Odry. W 2017 roku Budimex zrealizował także największy mostu typu extradosed pod Ostródą o długości 677 metrów.