Aktualności

Announcement about the publication of the Land Acquisition And Resettlement Action Plan for the Contract 1B.5 /2

22.06.2020

ZAPOWIEDŹ

 

Zgodnie z wymogami Banku Światowego (PO 4.12) instytucja współfinansująca realizację projektu zarządzania powodzią Odra-Wisła 

podaje się do wiadomości publicznej:

ze względu na stan zagrożenia epidemią w Polsce oraz w trosce o Twoje bezpieczeństwo zdrowotne, nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej, aby zapewnić Ci możliwość zapoznania się z projektami dokumentów LARAP oraz w celu przedstawienia propozycji i komentarzy postanowiono przeprowadzić konsultację korespondencyjnie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskiej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Biuro Realizacji Projektu dla projektu zarządzania powodzią Odra - Wisła (PIO) udostępniło zainteresowanym osobom i instytucjom projekt Przejęcia Gruntów Oraz plan działań w zakresie przesiedleń dla umowy 1B.5 / 1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie (zwany dalej Projektem LARAP) przygotowany w ramach Komponentu 1 - Ochrona przeciwpowodziowa Środkowa i Dolna Odra , Podkomponent 1B - Ochrona przeciwpowodziowa na Środkowej i Dolnej Odrze .

Każdy zainteresowany może:

  1. read the Draft LARAP from 15 June 2020 to 6 July 2020 inclusive (21 days) via the websites of:
  1. submit comments and requests on the Draft LARAP:
  • in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with the note "LARAP Task 1B.5/1 OVFMP comments";
  • in an electronic form to the e-mail address: ProjektBS@wody.gov.pl; (CLICK HERE)
  • by telephone every working day of the publication at +48 507 083 323 between 3.00 p.m. and 4.30 p.m.

from 15 June 2020 to 6 July 2020 inclusive. The institution competent to consider comments and applications is the PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin

 On the 21st day of making the document publicly available, i.e. on 6 July 2020, between 3 p.m. and 4:30 p.m., an electronic consultation meeting in the form of a webinar will be held, open to all interested parties, during which information about the Draft LARAP will be presented, and it will be possible to ask questions and submit requests.

In order to take part in the above mentioned webinar, please go to http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, where a direct link to the webinar will be provided in the post dedicated to the consultation meeting of the Draft LARAP for the Task 1B.5/1. The webinar will be based on the Microsoft Teams program. The link and the "step-by-step" instruction will be placed at the above page at least 10 days before the planned electronic consultation meeting. The recording of the webinar will be available on the website of the PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin and on the website of the Project Coordination Unit.

Questions and requests to the LARAP can also be submitted by telephone on each working day of the publication at +48 507 083 323 between 3.00 p.m. and 4.00 p.m.

Ogłoszenie to zostało upublicznione poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński Suplement do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecina, a także na stronach internetowych wyżej wymienionych instytucji i portalu www. wszczecinie.pl .