Aktualności

Porozumienie PKP PLK S.A. i PGW WP RZGW w Szczecinie w sprawie budowy kolejowego mostu granicznego na Odrze w Kostrzynie

31.12.2019

W serwisie informacyjnym money.pl opublikowano artykuł dot. porozumienia pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie współpracy w zakresie przebudowy torów (dojazdu) do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew - Kostrzyn nr 203.

Wspomniania współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły ze względu na fakt, że inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą w Kostrzynie jest istotna dla zapewnienia możliwości prowadzenia akcji lodołamania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.money.pl/gielda/pkp-plk-maja-porozumienie-z-pgw-wody-polskie-ws-nowego-mostu-w-kostrzynie-6462311561643649a.html

W serwisie informacyjnym Money.pl opublikowano artykuł dot. porozumienia pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie współpracy w zakresie przebudowy torów (dojazdu) do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew - Kostrzyn nr 203.

Wspomniana współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły m.in. ze względu na fakt, że inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą w Kostrzynie jest istotna dla zapewnienia możliwości prowadzenia akcji lodołamania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.money.pl/gielda/pkp-plk-maja-porozumienie-z-pgw-wody-polskie-ws-nowego-mostu-w-kostrzynie-6462311561643649a.html

W serwisie informacyjnym money.pl opublikowano artykuł dot. porozumienia pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie współpracy w zakresie przebudowy torów (dojazdu) do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew - Kostrzyn nr 203.

Wspomniania współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły ze względu na fakt, że inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą w Kostrzynie jest istotna dla zapewnienia możliwości prowadzenia akcji lodołamania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.money.pl/gielda/pkp-plk-maja-porozumienie-z-pgw-wody-polskie-ws-nowego-mostu-w-kostrzynie-6462311561643649a.html

W serwisie informacyjnym money.pl opublikowano artykuł dot. porozumienia pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie współpracy w zakresie przebudowy torów (dojazdu) do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew - Kostrzyn nr 203.

Wspomniania współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły ze względu na fakt, że inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą w Kostrzynie jest istotna dla zapewnienia możliwości prowadzenia akcji lodołamania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.money.pl/gielda/pkp-plk-maja-porozumienie-z-pgw-wody-polskie-ws-nowego-mostu-w-kostrzynie-6462311561643649a.html

W serwisie informacyjnym money.pl opublikowano artykuł dot. porozumienia pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie współpracy w zakresie przebudowy torów (dojazdu) do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew - Kostrzyn nr 203.

Wspomniania współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły ze względu na fakt, że inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą w Kostrzynie jest istotna dla zapewnienia możliwości prowadzenia akcji lodołamania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.money.pl/gielda/pkp-plk-maja-porozumienie-z-pgw-wody-polskie-ws-nowego-mostu-w-kostrzynie-6462311561643649a.html