Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące zaawansowania prac w ramach POPDOW

13.05.2019

fot. Centrum Żeglarskie

 

W imieniu PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Konsultant Wsparcia Technicznego organizuje kolejne z cyklu spotkań informacyjnych, poświęconych omówieniu zaawansowania prac prowadzonych w ramach wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) przez PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Spotkanie odbędzie się 13 maja 2019 roku w godzinach od 14.00 do 17:00, miejsce spotkania: sala konferencyjna „Nad Wodą” w Centrum Żeglarskim,
ul. Przestrzenna 19, Szczecin.

Ramowy program spotkania jest następujący:

 1. Prezentacja wprowadzająca – przypomnienie zakresu POPDOW, jego zadań, źródeł finansowania Projektu.
 2. Obecny stan przygotowania poszczególnych zadań PGW WP RZGW w Szczecinie – procedury środowiskowe dla poszczególnych zadań, omówienie aktualnych założeń projektowych dla poszczególnych zadań.
 3. Dyskusja – pytania uczestników, prezentacja opinii.
 4. Omówienie szczegółowe celu, zakresu prac, założeń projektowych, uwarunkowań środowiskowych dotyczących Przekopu Klucz-Ustowo oraz pogłębienia toru wodnego na j. Dąbie.
 5. Dyskusja – pytania uczestników, prezentacja opinii.

  Przerwa kawowa

 6. Omówienie zasad stosowania polityki operacyjnej Banku Światowego dotyczącej Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń (RAP):
  •    przedstawienie kwestii proceduralnych dotyczących wypłaty odszkodowań oraz zasad konsultacji społecznych związanych z realizacją inwestycji,
  •    przedstawienie zasad kwalifikowalności podmiotów jako osób dotkniętych skutkami realizacji projektu, omówienie zakresu dokumentacji niezbędnej dla określenia wysokości ewentualnych odszkodowań,
 7. Dyskusja – pytania uczestników, prezentacja opinii.
 8. Podsumowanie spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 8 maja 2019 r., pocztą elektroniczną na adres: dominika.krzosek@sweco.pl lub telefonicznie +48 605 071 242.