Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej

01.08.2019

W imieniu PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, działając jako Konsultant Wsparcia Technicznego, organizujemy kolejne spotkanie informacyjne. Przedmiotem debaty będzie uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko, któy został opracowany dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) przez PGW WP RZGW w Szczecinie.

Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2019 roku w godzinach od 14.00. do 17.00 w sali konferencyjnej "Uckermark" w siedzibie IHK Ostabrandenburg (Puschkinstrasse 12b, 15236 Frankfurt (Oder)).

Przedmiotem spotkania będzie omówienie zagadnień, które były przedmiotem uwag i wątpliwości wniesionych w toku konsultacji społecznych raportu o oddziaływaniu na środowisko zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, przeprowadzonych w ramach  trwającej procedury krajowej i transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Po krótkich prezentacjach wprowadzających zaplanowano wymianę poglądów w formie otwartej dyskusji, która stanowić będzie główną część spotkania.