Aktualności

Spotkanie konsultacyjne PPNiP dla Zadania 1B.2 Webinarium

01.09.2020

Zgodnie z obwieszczeniem w sprawie upublicznienia projektu Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń 

Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania 

w dniu 8 września 2020 r. w godz. 15.00 – 16.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne ww. projektów Planów Zarządzania Środowiskiem w formie webinarium.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkie zainteresowane osoby.

Poniżej zamieszczono linki do instrukcji „krok po kroku” dołączenia do webinarium oraz link do webinarium:

Instrukcja „krok po kroku” dołączenia do webinarium – (Otwórz dokument)

Webinarium – 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQzNmFiMmQtMDMyOC00YTg4LTg5MTMtMmJhNTFhZjY5MjVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22f0696d4d-fba2-4c3a-804c-54a78de8d1de%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

W razie problemów prosimy o kontakt z p. Marta Korpyta

(marta.kopyta@sweco.pl, +48 605-071-242)