Aktualności

Spotkanie konsultacyjne PZŚ dla Zadania 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 webinarium

24.08.2020

Zgodnie z obwieszczeniem w sprawie upublicznienia projektów planów zarządzania środowiskiem dla Kontraktów:

  • Kontrakt 1B.2/1: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1,
  • Kontrakt 1B.2/2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 2,
  • Kontrakt 1B.2/3: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3

w dniu 4 września 2020 r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne ww. projektów Planów Zarządzania Środowiskiem w formie webinarium.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkie zainteresowane osoby.

Poniżej zamieszczono linki do instrukcji „krok po kroku” dołączenia do webinarium oraz link do webinarium:

Instrukcja „krok po kroku” dołączenia do webinarium – otwórz dokument

Webinarium – 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI0ZTBjNjItMTBkMi00NjhmLWJlZTQtYzQ0NjUzNmFiMzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22fb4eff40-438b-40cc-8f58-ea915d35d3cd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

W razie problemów prosimy o kontakt z p. Adamem Perzem

(adam.perz@sweco.pl, +48 532 859 182)