Aktualności

Spotkanie konsultacyjne PZŚ dla Zadania 1B.5/3 webinarium

03.08.2020

Zgodnie z obwieszczeniem w sprawie upublicznienia projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/3 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą)” w dniu 24 sierpnia 2020 r. w godz. 17.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne ww. projektu Planu Zarządzania Środowiskiem w formie webinarium.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkie zainteresowane osoby.

 

Poniżej zamieszczono linki do instrukcji „krok po kroku” dołączenia do webinarium oraz link do webinarium:

Instrukcja „krok po kroku” dołączenia do webinarium – LINK [otwórz dokument]

Webinarium – LINK 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQyN2EwYTQtOWJiNy00M2U1LWExNDgtNDgyOTgwZTJkMWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22fb4eff40-438b-40cc-8f58-ea915d35d3cd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

W razie problemów prosimy o kontakt z p. Adamem Perzem (adam.perz@sweco.pl, +48 532 859 182).