Aktualności

Stanowisko PGW WP RZGW w Szczecinie wobec sensacyjnego odkrycia kotewki orzecha wodnego

08.08.2019

W ostatnich dniach lokalneych portale informacyjne opublikowały artykuły dotyczące odkrycia w naszym rejonie kotewki orzecha wodnego, będącego rośliną wodną rzadko spotykaną w Europie, w tym także w Polsce.

W odniesieniu do inwestycji realizowanej w ramach POPDOW, polegającej na przeprowadzeniu prac bagrowniczych w ramach zadania 1B.4/2 warto zaznaczyć, że w roku 2017 i 2018 bezpośrednio w przekopie Klucz-Ustowo nie odnotowano występowania kotewki orzecha wodnego, dlatego pogłębienie kanału do głębokości 3 metrów i wydobycie ok. 42 tys. m3 materiału dennego nie może w sposób bezpośredni doprowadzić do zniszczenia głównego stanowiska.

Ze względu na fakt że gatunek ten umieszczony jest na europejskiej czerwonej liście roślin naczyniowych i jest gatunkiem w Polsce bardzo rzadkim, w ramach realizowanej inwestycji zaplanowano działania dedykowane wprost dla ochrony tego gatunku i jego stanowisk.

Więcej informacji m.in. na temat zaplanowanych działań minimalizujących dla kotewki orzecha wodnego zawarto w artykule opublikowanym na stronie internetowej PGW WP RZGW w Szczecinie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Inwestora:

http://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/609-kotewka-bezpieczna-wszystkie-prace-inwestycyjne-odbywac-sie-beda-z-poszanowaniem-srodowiska-naturalnego-miedzyodrza

Poniżej zamieszczamy również adresy stron internetowych, na których pojawiły się artykuły informujące o zinwentaryzowaniu tego rzadkiego gatunku:

https://szczecin.naszemiasto.pl/kotewka-znow-w-naszym-regionie-wrocila-po-90-latach/ar/c1-7284311

https://wszczecinie.pl/aktualnosci,przyrodnicza_sensacja_pod_szczecinem_tej_rosliny_nie_widziano_od_blisko_100_lat,id-32447.html

https://gs24.pl/po-dziewiecdziesieciu-latach-kotewka-wrocila-na-pomorze-zachodnie/ar/c1-14326059