Aktualności

Stanowisko wobec publikacji dotyczących problemów ochrony grzybieńczyka wodnego

21.11.2019

fot.: D. Gebler

W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (dalej POPDOW), którego celem jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły, Inwestor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie planuje wykonanie prac modernizacyjnych na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania.

Aktualnie trwają prace projektowo-środowiskowe dla ww. projektu, w tym prowadzone jest postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: „1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”.

W odniesieniu do pojawiających się publikacji odnośnie problemów ochrony grzybieńczyka wodnego Nympoides peltata w Dolinie Dolej Odry, poniżej zamieszczamy podsumowane tego zagadnienia w ramach prac prowadzonych w POPDOW.

Podsumowanie - ochrona grzybieńczyka wodnego (otwórz dokument)