Aktualności

Spotkanie informacyjne w Kostrzynie nad Odrą

07.11.2018


Dnia 7 listopada 2018 roku w godzinach od 13.00 do 16:00 na sali konferencyjnej Hotelu Bastion (ul. Graniczna 15, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) odbyło się spotkanie informacyjne, na którego celem było omówienie zakresu oraz obecnego zaawansowania prac prowadzonych w ramach wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Spotkanie przebiegło wg następującego programu:

 1. Prezentacja POPDOW – omówienie celu Projektu, ram czasowych, zakresu i lokalizacji poszczególnych działań
 2. Zakres rzeczowy i stan prac dokumentacyjnych oraz procedur administracyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań:
  2.1. Modernizacja budowli regulacyjnych na Odrze granicznej
  2.2. Budowa bazy dla lodołamaczy w Szczecinie – Podjuchach i infrastruktury
         postojowej dla lodołamaczy wzdłuż Odry
  2.3. Prace planowane na torze wodnym na J. Dąbie i w Przekopie Klucz –Ustowo
  2.4. Przebudowa mostów – prezentacja koncepcji przebudowy mostu kolejowego na
             rz. Regalicy w Szczecinie i mostu drogowego na rz. Warcie w Kostrzynie n. Odrą
 3. Przerwa kawowa.
 4. Omówienie zasad konsultacji społecznych, związanych z przygotowaniem inwestycji,
  wskazanie sposobów informowania o Projekcie i możliwości uzyskiwania oczekiwanych
  informacji, prezentacja strony www informującej o Projekcie w zakresie dotyczącym
  zadań RZGW w Szczecinie.
 5. Dyskusja – pytania uczestników, prezentacja opinii.

Przebieg spotkania został opisany w sprawozdaniu:

Sprawozdanie ze spotkania 7.11.2018

Poniżej zamieszczono materiały zaprezentowane na spotkaniu:

1. Wprowadzenie

2. Akcja lodołamania

3. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych - cz. I

4. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych - cz. II

 

5. Przebieg procedur środowiskowych

6. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych