Aktualności

Wody Polskie oraz PKP PLK zmodernizują most na Regalicy

27.01.2020

for. Wizualizacja mostu na Regalicy

Budowa nowego mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW): „Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”, finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy.

Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym i dla polsko-niemieckiej akcji lodołamania.

Więcej informacji na temat podpisanego porozumienia znajdą Państwo na stronie internetowej PGW WP RZGW w Szczecinie:

https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/764-wody-polskie-oraz-pkp-plk-zmodernizuja-most-na-regalicy