Kontakt

POPDOW realizowany przez PGW WP ZZ w Szczecinie

Inwestor:
PGW WP ZZ w Szczecinie
Kierownik Jednostki Koordynującej Projekt
Michał Durka
e-mail: michal.durka@wody.gov.pl
tel.: +48 91 44 05 127
mobile.:  +48 501 526 926
adres: ul. Teofila Firlika 19,
              71-637 Szczecin 

Inspektor Nadzoru
Artur Biszewski
e-mail: artur.biszewski@sweco.pl
tel.: +48 537 490 004

Wykonawca - Przedstawiciel
Bartosz Naworski
e-mail: naworski@energopol.pl
tel.: +48 513 127 211

Kierownik Projektu
Jerzy Siwicki
e-mail: jerzy.siwicki@sweco.pl
tel.: +48 693 898 979

Wykonawca - Kier. Budowy
Sebastian Bernatowicz
e-mail:
sebastian.bernatowicz@energopol.pl

POPDOW realizowany przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Inwestor:
PGW WP RZGW w Szczecinie
p.o. Kierownika JRP
Bożena Kosińska
e-mail: bozena.kosinska@szczecin.rzgw.gov.pl
tel.: (91) 44 11 294                          

 

Konsultant Wsparcia Technicznego:
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator biura
Dominika Krzosek
e-mail: dominika.krzosek@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

 


W Biurze zaplecza budowy w Chlewicach działa Punkt Konsultacyjny, otwarty dla zainteresowanych Stron
w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godzinach od 14:00 do 17:00.

Wprowadź poprawnie Imię i Nazwisko

Wpisz poprawny adres e-mail

Wybierz temat wiadomości

Wpisz poprawnie treść wiadomości