Zadania

Dokumentacja środowiskowa:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.11.2018 r.
  (otwórz dokument)
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z maja 2018 r. (otwórz dokument)
 • uzupełnienie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (otwórz dokument)
 • ujednolicony raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z maja 2019 r. - (otwórz dokument)
 • załączniki do raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z maja 2019 r. - (otwórz dokument)
 • Bericht uber die Auswirkungen der Investition auf die Umwelt, Mai 2019 - Deutsche Version - (offen das Dokument)
 • Anhange zum Bericht uber die Auswirkungen der Investition auf die Umwelt, Mai 2019 - Deutsche Version - (offen das Dokument)
 • uzupełnienie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z lipca 2019 r. - (otwórz dokument)
 • infografika - wersja polska - (otwórz dokument)
 • Infografiken - Deutsche Version - (offen das Dokument)
 • dokument odnoszący się do uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych PL - maj 2019 - (otwórz dokument)
 • Zusammenfassung der Bemerkungen, die im Stadium der öffentlichen Konsultationen im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der Entscheidung über die Umweltbedingungen abgegeben wurden - Mai 2019 - (offen das Dokument)
 • odpowiedź na wezwanie RDOŚ z dnia 25.09.2019 r. - (otwórz dokument)
 • dokument odnoszący się do uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych PL - październik 2019 - (otwórz dokument)
 • Zusammenfassung der Bemerkungen, die im Stadium der öffentlichen Konsultationen im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der Entscheidung über die Umweltbedingungen abgegeben wurden - Oktober 2019 - (offen das Dokument)