Zadania

Pliki do pobrania

 

Aktualizacja nr 2 Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń dla zadania 1A.1

 

Dostosowanie Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.1 w celu dokończenia robót

W ramach działań, mających na celu dokończenie realizacji Zadania 1A.1 pn. „Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego – etap I i II”, koniecznych do podjęcia po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą, prowadzone są procedury związane z wyborem nowych wykonawców. Aby zapewnić kontynuację realizacji przedmiotowych zadań zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, sporządzono aneks do PZŚ, który dostosowuje jego zapisy, uwzględniając obecny sposób realizacji zadania, stopień realizacji oraz zakres czynności do wykonania. Postanowienia zawarte w PZŚ dla Zadania 1A.1 (wraz załącznikami)  oraz  w sporządzonym Aneksie (wraz z załącznikami) są wiążące dla potencjalnych wykonawców robót mających na celu dokończenie zadań. W zawiązku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej projektu można zapoznać się z kompletną dokumentacją dotyczącą Planu Zarządzania Środowiskiem dla działań związanych z podniesieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w miejscowości Chlewice oraz na wałach polderu Marwickiego.   

Pełna dokumentacja dostępna jest poniżej:

01. PZŚ Kontrakt 1A.1
02. PZŚ Kontrakt 1A.1 Załącznik 1
03. PZŚ Kontrakt 1A.1 Załącznik 2
04. PZŚ Kontrakt 1A.1 Załącznik 3
05. PZŚ Kontrakt 1A.1 Załącznik 4
06. PZŚ Kontrakt 1A.1 Załącznik 5
07. PZŚ Kontrakt 1A.1 Załącznik 6
08. PZŚ Kontrakt 1A.1 Załącznik 7
09. PZŚ Kontrakt 1A.1 Załącznik 8
10. PZŚ Aneks