Zadania

Uzyskane decyzje administracyjne dla Zadania 1A.1

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn: "Wał Przeciwpowodziowy Chlewice-Porzecze-wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli" z dnia 02 lipca 2013 r (pobierz)

Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie odwołania od decyzji Nr 3/2013 z dnia 20 marca 2015r (pobierz)