Zadania

Zadanie 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeka Odrą. Osinów-Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeka Odrą w km 726+400-727+960. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III- stacja pomp

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeka Odrą.

Celem zadania jest zabezpieczenie terenów przylegających do rzeki Odry przed zalewaniem wodami powodziowymi oraz polepszenie odpływu wód ze zmeliorowanych obszarów rolnych.

Osinów-Łubnica.

Celem zadania jest modernizacja międzywala oraz umożliwienie niezakłóconego przepływu wielkich wód oraz lodów rzeką odrą i obszarem międzywala poprzez ograniczenie warunków powstawania zatorów lodowych powodujących spiętrzenia wód powodziowych w czasie roztopów wiosennych. Powyższe działania poprawią bezpieczeństwo obszarów przybrzeżnych na terenie powiatu gryfińskiego.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeka Odrą w km 726+400-727+960.

Celem zadania jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Radziszewo i Daleszewo przed wielkimi wodami rzeki Odry poprzez budowę nowych wałów przeciwpowodziowych.

Modernizacja polderu Marwickiego - etap III- stacja pomp.

Celem zadania jest modernizacja stacji pomp Krajnik.