Zadania

29.03.2018 r. - wydanie przez organ prowadzący opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z zakresem raportu (otwórz dokument)

18.02.2020 r. - obwieszczenie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa o zgromadzeniu materiału dowodowego, niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (otwórz dokument)

18.03.2020 r. - Decyzja Środowiskowa - RDOŚ w Szczecinie - DŚ cz.1 ,DŚ cz.2 ,DŚ cz. 3 ,zał. 2 do DŚ , zał.3_1 do DŚzał.3_2 do DŚzał.3_3 do DŚ

2020 r. - Decyzje derogacyjne - Województwo zachodniopomorskie - (otwórz dokument)

2020 r. - Decyzje derogacyjne - Województwo lubuskie (otwórz dokument)