Zadania

Zadanie 1B.3 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej: 
1B.3/1 - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy,
1B.3/2 - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej
i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

W ramach tego zadania na terenie Szczecina w dzielnicy Podjuchy oraz wzdłuż granicznego odcinka Odry wybudowana zostanie infrastruktura cumowniczo-postojowa dla lodołamaczy oraz zapewnione zostanie nowe oznakowanie szlaku żeglugowego, co poprawi warunki nawigacyjne na Odrze dolnej i granicznej, od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do Jeziora Dąbie. Wykonana infrastruktura docelowo przeznaczona będzie do wspólnego użytku przez Nadzór Wodny i RZGW w Szczecinie. Planowanym efektem działania będzie zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa prowadzenia akcji lodołamania w okresie zimowym, a także możliwość operacyjnego wykorzystywania utworzonych miejsc postojowych. Zadanie obejmuje dwa etapy:

1B.3/1 Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

Planowana do realizacji w ramach I etapu prac baza lodołamaczy zlokalizowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Nadzoru Wodnego w Szczecinie Podjuchach. Wyposażona zostanie w nabrzeża, wspólny basen portowy z nadzorem wodnym i zapleczem technicznym, a także budynkami socjalno-biurowymi.

W ramach inwestycji planuje się:

 • rozbiórkę istniejącej infrastruktury działkowej, istniejących nabrzeży basenu postojowegooraz istniejących umocnień brzegowych wzdłuż rzeki Regalicy;
 • budowę nabrzeża postojowo – cumowniczego dla lodołamaczy, z miejscem do cumowania dla 8 jednostek;
 • przebudowę istniejącego basenu postojowego, polegającą na zwiększeniu szerokości wewnętrznej basenu do 32 m (poszerzenie o 10 m) oraz budowę nabrzeża techniczno-remontowego;
 • roboty czerpalne w basenie postojowym i przy projektowanym nabrzeżu postojowo-cumowniczym;
 • budowę budynku administracyjno-biurowego, hali, dwóch budynków garażowych;
 • budowę masztu antenowego;
 • budowę dróg wewnętrznych, placów manewrowych i parkingów;
 • budowę przyłączy i zewnętrznych instalacji; wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznych, teletechnicznych, monitoringu
  i oświetlenia terenu;
 • zagospodarowanie terenu.

Wizualizacja budynku bazy dla lodołamaczy

 

1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglownego

Zadanie 1B.3/2 składa się z dwóch odrębnych elementów: budowy urządzeń hydrotechnicznych oraz oznakowania nawigacyjnego, w skład którego wchodzą znaki pływające, wystawiane na kotwicach w korycie rzecznym, a także znaki lądowe wystawiane w różnych lokalizacjach na brzegu rzeki.

Zadanie będzie polegało na wybudowaniu dalbowych linii cumowniczych w istniejącym korycie rzeki, na odcinku granicznym, znajdującym się na Odrzańskiej Drodze Wodnej w 8 wytypowanych miejscach. Są to: Biała Góra, Kunice, Lubusz, Ługi Górzyckie, Kaleńsko, Osinów Dolny, Zatoń Dolna, Szczecin ul. Kolumba.

Każda dalbowa linia cumownicza zaprojektowana zostanie zgodnie z przepisami żeglugowymi, które determinować będą długość techniczną linii, rozstaw dalb, a także wyposażenie
w pomosty komunikacyjne i ewentualne zejścia na ląd.

Dzięki realizacji prac objętych zadaniem 1B.3 zapewniony zostanie bezpieczny postój jednostek pływających na drodze wodnej w przypadku wystąpienia negatywnych warunków nawigacyjnych, np. przekroczenia stanów WWŻ, zamkniętej żeglugi, zbyt niskich stanach wód. Realizacja inwestycji umożliwi ponadto bezpieczny postój operacyjny lodołamaczy w trakcie przerw w lodołamaniu w czasie nocy lub podczas niesprzyjających warunków.

OKRES REALIZACJI

Planowane prace będę realizowane w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2021.