Zadania

Most kolejowy w km 733,7 rz. Regalicy w Szczecinie

Dokumentacja środowiskowa:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 10.04.2018 r. wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (otwórz dokument)
 • uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (otwórz dokument)
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z kwietnia 2019 r. wraz z załącznikami (otwórz dokument)
 • PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (część 1 ) (część 2)

Dokumentacja projektowa:

 •  PROJEKT POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie (Otwórz dokument)
 • Land Acquisition And Resettlement Action Plan for the Contract 1B.5 /1 Reconstruction of the bridge to ensure minimum clearance - railway bridge in km 733.7 of the Regalica River in Szczecin (CLICK HERE)

1B.5/2 Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą

Dokumentacja środowiskowa:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 16.07.2018 r. wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (otwórz dokument)
 • raport oceny oddziaływania na środowisko (otwórz dokument)
 • Plan Zarządzania Środowiskiem (otwórz dokument)

Dokumentacja projektowa:

 

 • PROJEKT POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą (otwórz dokument)
 • Land Acquisition And Resettlement Action Plan for the Contract 1B.5 /2 Reconstruction of the bridge to ensure minimum clearance - railway bridge in km 2,45 of the Warta River in Kostrzyn nad Odrą (CLICK HERE)

Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 10.04.2018 r.